четвъртък, 15 декември 2011 г.

текстът

Текстът, който бива прочетен в книга, е едно.
Текстът, който бива прочетен във вестник, е друго.
Текстът, който бива прочетен в списание, е трето.
Текстът, който бива прочетен в уеб сайт, е четвърто.
Текстът, който бива прочетен в блог, е пето.
Текстът, който бива прочетен в радио, е шесто.
Текстът, който бива прочетен в репортаж, е седмо.
Текстът, който бива прочетен, в телевизия, е осмо.
Текстът, който бива прочетен на събитие, е девето.
Не ги бъркайте.

Няма коментари:

Публикуване на коментар