неделя, 18 ноември 2012 г.

грапава съм


Докато говорим за политика
Протичам с ръка по бедрото си
Грапава съм
Гледаш стар филм
Защото си прочел книгата
Грапава съм

Пълня лулата
Да живеят приятелите
И си тананикам наум
Грапава съм
Но съм жива